Framsida (inkl dekal) .
CD
Tema för omslaget är kontrasterna mellan naturligt-artificiellt/levande-dött. För att länka samman dessa motsatser används olika referenser till kartor och kartläggning/dokumentation.

CDn är förpackad i en vanlig jewel-case som plomberas av en ca 22x190 mm stor dekal.

Den del av den plomberande dekalen som syns på framsidan av asken.
De färgade fälten representerar skivan olika spår. Färgerna anger spårnummer enligt Savilles färg-alfabet, bredden på respektive fält anger spårets speltid. Siffrorna under fälten anger respektive spårs starttid. Mönstren är kartografiska referenser, samt några blinkningar till folk som jobbar på tryckerier.
Den dekaldel som syns på baksidan av asken - alternativ 1, med "Differnet" skrivet i New Alphabet. Valet att använda Wim Crouwels New Alphabet anknyter bra till både kart-referenserna och naturligt/artificiellt-temat. Nackdelen är att betraktaren kanske inte uppfattar referensen och sammanhanget, utan istället associerar till techno...

Ängeln är skivbolagets logotyp.

Detalj, dekal framsida
Detalj, dekal baksida
Bookleten är ingen booklet utan snarare en miniplansch som viks tre gånger. Framsidan (ovan) har även ett UV-lager med motiv hämtade från kartor över de platser där skivan spelats in. Fotografierna är tagna av Differnets sångerska Anna-Karin Brus och föreställer uppstoppade djur i olika situationer. Återigen: levande-dött, naturligt-artificiellt.

Bilden längst ner till höger på planschen tjänstgör som framsida när planschen är instoppad i cd-asken. Bilden ovan visar planschen i utvikt läge, därför är den övre radens fotografier uppochnervända. Det tryckta omslaget har dock alla bilder välnda åt samma håll.

Det färdigtryckta omslaget har bilderna i en annan ordning än i skissen ovan - de tre utomhusbilderna ligger på den övre raden, och inomhusbilderna på den undre. Effekten blir dock densamma. Fördelen är att man själv kan välja vilken av de tre utomhusbilderna som skall agera framsida. Dessutom erhålls en tydligare inomhus-utomhus-kontrast.

Nedan visas UV-lagrets effekt. Obs att skissen nedan är något felaktig, de tre kartorna ligger i själva verket över varsin utomhusbild

Baksidan på den utvikta planschen är ett fotografi där Anna-Karin sitter i en soffa. I sina händer håller hon en egenmålad målning föreställande henne själv som barn sittandes i samma soffa.
Dekalen plomberar cd-asken.
Omslaget saknar iläggskort, så skivan syns genom askens baksida.